Družina

Děti mohou využívat ranní i odpolední družiny. Mohou si zde užívat především volné hry, pracovat na různých projektech a užívat si čas spolu. Mají též k dispozici nabídku různých činností a společenských her. 

Ranní družina

  • 7:15 – 8:15
  • v budově ZŠ Hůrka

Odpolední družina

  • po skončení vyučování do 16:00
  • Družina pobývá v budově Hůrky, ale téměř vždy odchází ven. V případě hezkého teplého počasí odchází dříve. Rodiče jsou o době odchodu informováni zprávou přes systém Edupage, aby věděli, kde si děti vyzvednout.