LESNÍ KLUB HŮRKA

Zápis pro školní rok 2023/2024

Před zápisem prosíme o vyplnění předběžného zájmu ZDE a zároveň doporučujeme absolvovat předzápisové setkání rodičů a průvodců LMŠ Hůrka, které se uskuteční 21. 4. 2023 14:00 – 18:00. Účast na tomto setkání umožní rodičům učinit informované rozhodnutí ohledně předškolní docházky. K tomu je přihlíženo u zápisu. Setkání se uskuteční v zázemí LMŠ Hůrka (sad u kostela Sv. Trojice) a v přilehlém okolí. Doporučujeme účast bez dětí nebo ve dvojici, kdy jeden rodič dohlíží na dítě.  

Dne 4. 5. 2023 od 9:00 do 12:00 se mohou zájemci o docházku do Lesního klubu Hůrka zúčastnit setkání průvodců a dětí. Bližší informace budou zveřejněny na webu a facebooku školky. 

Zápis do Lesního klubu Hůrka proběhne ve čtvrtek 11. května od 15:00 do 18:00 v sídle LMŠ, Vocelova 394, Kutná Hora. Přijít můžete kdykoliv v tomto uvedeném čase.

 

Lesní klub Hůrka

Ve skupině je max. 15 dětí vždy aspoň se dvěma pedagogy po celý den.

V současné chvíli nabízíme rodičům dětí péči a vzdělávání ve:

  • 3-denním modelu (PO – ST)

Provozní doba: 8:00 – 16:00 hod

Co můžete očekávat?

– podporu různorodosti, pohyb a učení se v reálných situacích

– důraz na rituály, tradice a prožívání koloběhu roku

– respektující prostředí a individuální přístup

Kontakty 

PhDr. Miroslava Říhová              +420 723 301 777             miroslava.rihova@zshurka.cz

Tereza Májová                             +420 721 751 999            tereza.majova@zshurka.cz

 

Můžete nás také sledovat na facebooku!