Lidé

Vedení školy

Mgr. Daniela Vodová

ředitelka

daniela.vodova@zshurka.cz

Daniela je zřizovatelkou a ředitelkou ZŠ Hůrka. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Ve škole učí český jazyk, zodpovídá za množství dalších procesů. Ráda čte, vaří a peče pro sebe i své blízké. Hraje na klavír, s nadšením zpívá jazzové písně a tančí. Má tři děti a spoustu domácího zvířectva.

 

 

 

Tereza Májová

ASISTENTKA ředitelky

tereza.majova@zshurka.cz

Terka má za sebou dvacet let zkušeností v korporátu v oblasti personalistiky, kde prošla různé pozice. Každá pro ni byla přínosná a každá ji bavila. Po odchodu z oblasti HR pracovala v rodinné firmě, kde měla na starosti chod kanceláře.

Do Hůrky se dostala díky svému synovi. Nejprve fungovala jako rodič, postupně se stala součástí týmu. Nejprve v dětské skupině jako chůva a jako administrativní podpora v kanceláři. Nakonec už jen jako administrátorka – ležet v tabulkách, řešit účetnictví, zápasit se systémem EduPage – ji prostě baví 🙂

Miluje vodu (deset let závodně plavala, má rekvalifikaci na plavání s dětmi od 0 – 6 let) a do moře se ponoří, jen když bude mít než deset stupňů.

Její motto: „Blázen si pluje, vůbec nedbá, že jeho život stíhá kletba. Ač je po krk ve vodě, dál věří šťastné náhodě.“

 

 

 

Pavla Strnad

ASISTENTKA ředitelky

pavla.strnad@zshurka.cz

Pavla má ráda děti, proto ji těší pracovat v Hůrce. Je vděčná, že je součástí tak přátelského kolektivu.  Její největší záliba je estetika a vizáž. Miluje francouzský módní styl a baví ji tanec. Doma je obklopena dětmi a zvířátky, má tři kočky a psa. Její rodina je velka a veselá.

První trojročí

Mgr. Olga Rejnová

třídní učitelka

olga.rejnova@zshurka.cz

Olča je šťastná v přítomnosti dětí a největší odměnou pro ni je, když ji vezmou s sebou do světa fantazie. V zimě ji nejčastěji potkáte na lyžích v Jeseníkách, nebo na bruslích na Zimním stadionu v Kutné Hoře. V létě miluje túry a fitness. Má ráda hudbu, ovládá hru na kytaru a zobcovou flétnu. Vystudovala obor Právní specializace na Katedře právních disciplín a veřejné správy MUP v Praze. Doplňuje si kvalifikaci na Univerzitě Pardubice.

Její motto: „Láska je hlavním klíčem, který otevírá brány.“

 

Věra Onderková

ASISTENTka

vera.onderkova@zshurka.cz

Impulzem k tomu, aby se Věrka stala součástí Hůrky, byla touha po změně. Než jako asistentka pedagoga do Hůrky nastoupila, měla za sebou praxi v státních školách a neměla ani tušení, že existují školy, kde děti nemusí během vyučování sedět v lavicích. V Hůrce oceňuje možnost kreativně se rozvíjet a zažívat víc než běžnou výuku – a to nejen pro děti, ale i pro sebe 🙂

 

 

Václava Petránková

ASISTENTka

vaclava.petrankova@zshurka.cz

Vendy pracuje v Hůrce jako asistentka pedagoga v prvním trojročí. Před Hůrkou pracovala v dětské skupině. Profesi si vybrala, protože ji  baví dětský svět sdílet a rozvíjet 🙂 Volný čas moc ráda trávím se svou rodinou.

 

 

Druhé trojročí

Mgr. Mariana Pekárková

třídní učitelka

mariana.pekarkova@zshurka.cz

Mariana pracuje v Hůrce třetím rokem jako třídní učitelka ve druhém trojročí. Vystudovala humanitní studia se zaměřením pedagogika- psychologie a je absolventkou oboru Gender studies na Univerzitě Karlově. Majda prošla kurzy muzikoterapie, Respektovat a být respektován a Škola bez poražených. Má zkušenost se školním prostředím díky spolupráci s neziskovými organizacemi v Praze. S dětmi je často na jedné vlně.  Její schopnost naslouchat a opravdu se vcítit do myšlenek a pocitů dětí jí umožňuje vytvořit prostředí, ve kterém se cítí slyšeny a respektovány. Baví jí dětský svět plný zvídavosti a bezprostřednosti. Většinu volného času tráví se svými dvěma syny. Ráda se věnuje turistice, tanci a četbě.

 

 

 

Bc. Natálie Auersvaldová

ASISTENTKA

natalie.auersvaldova@zshurka.cz

Natálie působí v Hůrce od roku 2022 jako asistentka pedagoga ve všech trojročích a jako ranní družinářka. Je ráda v kolektivu dětí, se kterými se učí nové dovednosti, znalosti a hraje hry, což je i její náplní v Hůrce. Je ráda, když může dětem pomoci s jejich problémy a  s překonáním strachu. Má vystudovanou Střední odbornou školu veterinární a Historicko-literární studia. Miluje zvířata, knihy, děti a cestování s rodinou.

Její motto: „Čím víc dětí a zvířat, tím víc lásky a radosti! ” 

Bc. Petra Koďousková

ASISTENTKA

petra.kodouskova@zshurka.cz

Petra pracuje v Hůrce již druhým rokem jako asistentka pedagoga a snaží se být pro děti nejen výukovou podporou, ale především kamarádkou a průvodkyní. Má cenné zkušenosti s prací s dětmi ze zahraničí, kde pracovala jako au pair v Británii a Spojených státech. Petra vystudovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně obor Technologie lipidů, tuků a detergentů. Zároveň se stále zajímá o oblast vědy a momentálně pokračuje v navazujícím magisterském studiu oboru Biomateriály a kosmetika. Mimo pracovní život má ráda cestování a turistiku. Ráda tráví čas se svým pětiletým synem Filipem, partnerem a psem, stafordšírským bulteriérem jménem Honey, ať už při společných výletech nebo večerech plných her a smíchu.

Její motto: „Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ – Elbert Hubbard

 

 

 

Třetí trojročí

Ing. Jana Šestáková, DiS.

třídní učitelka

jana.sestakova@zshurka.cz

Janča si v Hůrce vyzkoušela několik profesí 🙂 chůva v dětské skupině, družinářka, asistentka pedagoga a druhým rokem i učitelka hlavně přírodovědných předmětů. Ke každému dítěti přistupuje individuálně a snaží se brát ohledy na jeho potřeby. Práce s dětmi je pro ni každodenní inspirací, kde největší odměnou je úsměv dítěte, spokojenost jeho i rodičů. Vystudovala Fakultu životního prostředí na ČZU v Praze, obor Regionální a environmentální správa s doplňujícím studiem Učitelství odborných předmětů. Je absolventkou kurzů Respektovat a být respektován, Hejného metody a Učím formativně. Ve volném čase se nejvíce věnuje šití, hudbě a četbě přírodovědných knih.

Její motto: „Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“

 

 

 

Mgr. Markéta Topolová

ASISTENTKA

marketa.topolova@zshurka.cz

Maki pracuje v Hůrce již několik let jako asistentka pedagoga a v posledních dvou letech i jako učitel junior. Svou práci s dětmi miluje a snaží se dětem poskytnout bezpečné a přijímající prostředí nejen k výuce. Děti jsou pro ni velkou inspirací a velkými osobnostmi, které ráda provede, podrží nebo rozesměje. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity, obor Klinická biologie. Každoročně se věnuje dětem i na letním táboře. Má tři úžasné děti, které ji k této práci přivedly. 

Její motto: “S odvahou a vlídností” 🙂

Učitelé bez třídnictví

Roman Arnošt

učitel matematiky a tělocviku

roman.arnost@zshurka.cz

Roman se stal součástí týmu Hůrky v září roku 2019. Vzhledem ke své zálibě v různých sportech a trenérským zkušenostem začal ve škole působit jako tělocvikář. Baví ho dětem předávat nejen technické znalosti jednotlivých sportovních disciplín, ale i chuť a lásku k pohybu. Daří se mu děti motivovat a vtáhnout je do výuky tělocviku. Roman studoval na ČVUT obor Dopravní inženýrství. S tím souvisí i jeho zájem o technické obory a matematiku. Ve školním roce 2023/2024 rozšíří své působení v naší škole o výuku matematiky. U žáků i u kolegů je oblíbený pro svou pozitivní, klidnou a vstřícnou povahu.
Kromě sportu se ve volném čase věnuje pěstování ovoce, chození do lesa a své rodině.

Mgr. Klára Prossová

speciální pedagožka

klara.prossova@zshurka.cz

Klára působí v Hůrce jako speciální pedagožka. Práce s dětmi ji velmi baví a naplňuje. Má malého syna, se kterým ráda tráví čas a jezdí na výlety. Vystudovala speciální pedagogiku – učitelství. Před narozením syna pracovala jako učitelka na základní škole. Jezdí ráda na kole, zahradničí, vaří, peče a čte.

 

Družina

Jan Unger

vychovatel

jan.unger@zshurka.cz

Honza se přidal do týmu Hůrky v roce 2020, přičemž v letošním roce bude působit především jako vychovatel ve družině a jako asistent v prvním trojročí. Vystudoval kutnohorskou VOŠ se zaměřením na komunikační systémy v elektrotechnice. Nejvíce ho naplňují delší pobyty v přírodě, živě se zajímá o historii a rád kutí ze dřeva a v kovárně. Také ho fascinují tradiční bojová umění, přičemž před 23. lety propadl Aikido, které doposud aktivně praktikuje.

 

 

 

Lenka Heřmánková

vychovatelka

lenka.hermankova@zshurka.cz

Leni je nejmladší členka našeho kolektivu. Přišla k nám jako absolventka čáslavské pedagogické školy na pozici asistentky a družinářky. Vzhledem ke svému mládi má s dětmi blízký až kamarádský vztah, zároveň má v živé paměti přístup kantorů klasických škol, a proto se snaží o maximální individualismus a vroucný přístup k potřebám každého dítěte. Své vzdělání si doplňuje kombinovaným studiem VŠ. Ve volném čase hraje na řadu hudebních nástrojů a pečuje o svou malou farmu.

Motto: “Sen, který nemáš, se ti nikdy nemůže splnit.”

 

 

 

Lucie Mužíková

asistentka

lucie.muzikova@zshurka.cz

Lucie pracuje v Hůrce jako asistentka pedagoga a v družině třetím rokem. Čeká ji další vzdělávání v pedagogické oblasti. Ráda děti podporuje v jejich hře a tvorbě. Je pro ni důležité vědomí smyslu a individuální přístup.                                                                                Její silné stránky jsou prozkoumávání a objevování, zahradničení, vymýšlení projektů a spolupráce s rodiči 🙂

 

Nepedagogičtí pracovníci

Jiří Novák

školník

jiri.novak@zshurka.cz

Jirka zastává ve škole několik důležitých funkcí. Díky jeho multifunkčnosti máme velmi schopného údržbáře, školníka a milého výdejce obědů.

Bc. Lenka Vlášková Fantová, DiS.

údržba webových stránek

lenka.vlaskova@zshurka.cz

Lenka se stará o webové stránky školy a částečně o školní profil na Facebooku. Když je potřeba, supluje za chybějící kolegyně. Vystudovala sociální a humanitární práci. Pracovala v lesní mateřské škole, na základní škole, na projektu Místního akčního plánu pro vzdělávání na Kutnohorsku a pro Dům zahraniční spolupráce. Má ráda pěší turistiku a objevování. Má tři děti a tři kočky.