LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HŮRKA

Zápis pro školní rok 2023/2024

Před zápisem prosíme o vyplnění předběžného zájmu ZDE a zároveň doporučujeme absolvovat předzápisové setkání rodičů a průvodců LMŠ Hůrka, které se uskuteční 21. 4. 2023 14:00 – 18:00. Účast na tomto setkání umožní rodičům činit informované rozhodnutí ohledně předškolní docházky. K tomu je přihlíženo u zápisu. Setkání se uskuteční v zázemí LMŠ Hůrka (sad u kostela Sv. Trojice) a v přilehlém okolí. Doporučujeme účast bez dětí nebo ve dvojici, kdy jeden rodič dohlíží na dítě.  

Dne 4. 5. 2023 od 9:00 do 12:00 (3 hodiny) se mohou zájemci o docházku do LMŠ Hůrka zúčastnit setkání průvodců a dětí. Bližší informace budou zveřejněny na webu a facebooku školky. 

Zápis do Lesní mateřské školy Hůrka proběhne ve čtvrtek 11. května od 15:00 do 18:00 v sídle LMŠ, Vocelova 394, Kutná Hora. Přijít můžete kdykoliv v tomto uvedeném čase.

Dokumentace k zápisu:

  1. Vyplněná a podepsaná žádost o přijetí.
  2. Vyjádření lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí v povinném posledním roce
    předškolního vzdělávání).
  3. Rodný list dítěte.
  4. Občanský průkaz zákonného zástupce.