Naše principy

Důvěřujeme dětem…

Jak si to představit? Důvěra je pro nás základ našich vztahů. Nehledáme objektivní pravdu, protože ta se může jevit z různých úhlů pohledu rozličně…

Víme, že pokud dítě nechce spolupracovat, má pro to svůj důvod. Věříme, že pokud dostane čas a naši důvěru, začne se zase zajímat, ptát se, pátrat, bádat…Poskytujeme vzdělání dle zákona, nicméně víme, že není dobré tlačit na pilu.  Tlakem totiž můžeme dosáhnout určitých výsledků, na druhou stranu tak ale můžeme rovněž potlačit vnitřní motivaci = motivaci dítěte učit se a objevovat z vlastní potřeby…

Pokud dítě nechce psát či počítat, má pro to důvod. Možná je to strach z neúspěchu…

Co je v tuto chvíli důležité? Vytvořit bezpečí pro dítě, v němž nebude vystaveno negativnímu hodnocení a nepřijetí…Dát dítěti čas na znovu nalezení vlastní sebedůvěry …jdoucí ruku v ruce s absolutním přijetím pedagoga/průvodce… Tuto fázi nazýváme interně v Hůrce jako „školní attachment“. Učitel dítě především pozoruje,  poznává, vytváří zdravou vzájemnou vazbu…