Příměstské tábory

Základní škola Hůrka pořádá v létě vždy 4 běhy příměstských táborů…

Kam v létě na tábor? Třeba do Hůrky? Opět ve 4 termínech! 1100,- Kč za týdenní běh příměstského tábora včetně stravy…

Projekt Příměstské tábory Hůrka si klade za cíl zlepšit  možnosti slaďování rodinného a pracovního života cílových osob v regionu Kutnohorska a umožnit jim tak plnohodnotně se začlenit na trh práce. V průběhu projektu se zrealizuje celkem 12 turnusů příměstských táborů vždy s kapacitou 20 dětí.  Projekt je určen pro rodiče pečující o malé děti (ve věku 3-15 let), osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené a rodiče samoživitele. 

Projekt je finančně podpořen ze zdrojů EU jako projekt „Příměstské tábory Hůrka“  pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009660

 

V roce 2020 se budou konat 4 příměstské tábory v následujících termínech

1. turnus:   29.6. – 3. 7. 2020    Na tý louce zelený

vedoucí:        Lucka Lázničková, Věra Onderková, Adélka Novotná

                        mladší skupina: Jana Šestáková a Tereza Májová

2. turnus:  13. 7. – 17. 7. 2020    Já jsem muzikant

vedoucí:        Daniela Vodová, Káťa Sosnovcová, Bára Jeřábková

                        mladší skupina: Blanka Tvrdoňová, Lucka Lázničková

3. turnus:  3. 8. – 7. 8. 2020    Já do lesa (ne)pojedu

vedoucí:        Mirka Říhová, Káťa Krúpová, Láďa Mencl

                        mladší skupina: Tereza Májová, Adélka Novotná

4. turnus:  10. 8. – 14. 8. 2020    Já jsem z Kutný Hory

vedoucí:        Káťa Sosnovcová, Renata Peldová, Markéta Topolová

                        mladší skupina: Blanka Tvrdoňová, Tereza Májová

 

Tento rok bychom si děti rádi rozdělili na mladší skupinku (do 6 let) a na ty starší (6-15 let), tak abychom dokázali lépe přizpůsobit program, hry, tempo apod.

Všichni průvodci jsou buď ze školky, nebo ze školy Hůrka. 

Tábory se uskuteční v budově Základní školy Hůrka, na její zahradě i v okolí. V plánu je i výlet.

Přihlašování probíhá formou vyplnění dotazníku pod odkazem zde: PŘIHLÁŠKA

Kapacita je omezená, po jejím naplnění bude přihlašování uzavřeno. Po přihlášení Vám bude odesláno potvrzení o přihlášení. V dalším kroku (až budou jasná pravidla pro pořádání táborů v tomto roce) Vám bude zaslána oficiální přihláška, smlouva a pokyny k platbě. Místo na táboře Vám bude rezervováno pokud bude včasně uhrazen poplatek za tábor.

Řád příměstských táborů obsahující důležité informace pro rodiče je ke stažení zde: Provozní řád_Příměstské tábory Hůrka_2020

Provozní řád se může změnit podle aktuálních pokynů.

Program vždy máme a v rukávu spoustu nápadů, ale jinak se hodně přizpůsobujeme tomu, co chtějí děti, jaké je počasí, jaká je nálada apod.