Příměstské tábory

Základní škola Hůrka pořádá v létě vždy 4 běhy příměstských táborů…

Kam v létě na tábor? Třeba do Hůrky? Opět ve 4 termínech! 500,- Kč za týdenní běh příměstského tábora včetně stravy…

Projekt Příměstské tábory Hůrka si klade za cíl zlepšit  možnosti slaďování rodinného a pracovního života cílových osob v regionu Kutnohorska a umožnit jim tak plnohodnotně se začlenit na trh práce. V průběhu projektu se zrealizuje celkem 12 turnusů příměstských táborů vždy s kapacitou 20 dětí.  Projekt je určen pro rodiče pečující o malé děti (ve věku 3-15 let), osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené a rodiče samoživitele. 

Projekt je finančně podpořen ze zdrojů EU jako projekt „Příměstské tábory Hůrka“  pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009660