Lidé ve škole

Hlavní vyučující:

Mgr. Daniela Vodová

 • Daniela vystudovala PedF UK Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na dramatickou výchovu
 • Propagátorka intuitivní pedagogiky, konstruktivistických metod vzdělávání a respektujícího přístupu
 • vede vyučování ČJ na 1. a 2. stupni, Hry a komunikaci
 • zřizovatelka a ředitelka ZŠ
 • Je mámou na plný úvazek, má 3 děti a spoustu domácí havěti

Mgr. Renata Peldová

 • Je matkou dvou dětí.
 • Na ZŠ Hůrka je třídní učitelkou v prvním trojročí, kde učí matematiku, český jazyk, umění a kulturu.
 • Vystudovala na PedF UK v Praze obor předškolní pedagog se zaměřením na výtvarnou výchovu.
 • Studuje na PedF Univerzity Palackého v Olomouci obor speciální pedagog.
  Je absolventkou kurzů: Psychoterapeutický výcvik v psychoterapii typu SUR s využitím arteterapeutických
  metod, Krizová intervenc, Respektovat a být respektován, Letní školy Hejného matematiky pro 1. stupeň
 • Byla průvodcem v lesních MŠ, vedla soukromé kurzy artefiletiky pro 1. stupeň.

Mgr. Barbora Jeřábková

 • Bára vystudovala obor Výtvarná výchova a vizuální tvorba, Francouzština pro 2. a 3. stupeň škol na MU v Brně
 • V současné chvíli rozšiřuje svoji kvalifikaci studiem Učitelství pro 1. stupeň na PedF UK v Praze
 • Třídní vyučující 4.-5. ročníku
 • absolventka množství kurzů (Jak dělat cirkus s dětmi, R+R, intuitivní pedagogika aj.)
 • Nadšená multiinstrumentalistka, zpěvačka, výtvarnice
 • v Hůrce vyučuje Anglický jazyk, Projektové vyučování, Média a technologie, Umění a kulturu

 

Ing. Kateřina Krúpová

 

 • Káťa vystudovala obor Obecná a aplikovaná biochemie 
 • V současné chvíli rozšiřuje svoji kvalifikaci v rámci CŽV na univerzitě v Pardubicích v rámci Doplňujícího pedagogického studia
 • Absolventka respektujícího kurzu, Letní školy Hejného matematiky pro 2. stupeň ZŠ aj.
 • V Hůrce vyučuje Matematiku a Fyziku na 2. stupni ZŠ

Ing. Roman Arnošt

 • Roman je absolventem Dopravní fakulty 
 • v Hůrce vyučuje Tělesnou výchovu a sport na obou dvou stupních školy
 • Nadšený aktivní sportovec

Mgr. Jan Hlaváč

 

 • Honza vystudoval obor ČJ, HV na UJEP v Ústí nad Labem
 • založil lesní klub Palučiny, v němž zároveň působí jako průvodce 
 • v Hůrce vyučuje Projektové vyučování na obou dvou stupních školy

PhDr. Miroslava Říhová

 • Mirka vystudovala obory: Psychologie na FF UK v Praze (PhDr., Mgr. ), Speciální pedagogika a psychologie na PedF UK v Praze (Mgr.), Sociální práce UHK (Bc.)
 • V Hůrce působí jako školní psycholožka, mentorka a vyučující předmětu Hry a komunikace.
 • Vedoucí dětské skupiny a předškolního klubu
 • Zřizovatelka ZŠ

Asistenti a vychovatelé ve školní družině: 

Bc. Lucie Svobodová

 • Lucka vystudovala obor Speciální pedagogika, vychovatelství na UJAK v Praze 
 • V Hůrce je asistentkou na plný úvazek, tři dny v týdnu ji potkáte také v odpolední družině.
 • Ve svém volném čase vede kroužek Tvoření a vaření…
 • Má ráda banány 🙂 

 

Věra Onderková

 • Věra vystudovala gymnázium a později svoji kvalifikaci rozšířila v rámci studia kurzu Asistenta pedagoga 
 • V Hůrce působí jako asistent pedagoga v mladším trojročí

 

Mgr. Markéta Topolová

 

 • Markéta vystudovala obor Klinické biochemie, v současné chvíli dokončuje studium Asistenta pedagoga
 • V Hůrce je školní asistentkou.
 • Je maminkou na plný úvazek, má 3 děti 

Bc. Adéla Novotná

 • Vystudovala Sociální pedagogiku na MU v Brně, aktuálně dokončuje obor v navazujícím magisterském studiu.
 • V Hůrce je vedoucí školní družiny, s dětmi ji potkáte denně (7.15 až 8.30 + 12.00 až 16.00 hodin) od pondělí do pátku 

 

Ladislav Mencl

 • Láďa vystudoval střední průmyslovou školu
 • V Hůrce působí jako asistent pedagoga během Projektového vyučování ve dvojici s Honzou Hlaváčem a odpolední vychovatel v družině
 • Nadšeně hltá principy intuitivní pedagogiky a dává dětem prostor hrát si

 

Administrativa: 

Ing. Magdalena Férová

 • zástupkyně ředitelky
 • Magda vystudovala ČZU, obor odpady a jejich využití, absolventka kurzu Asistent pedagoga, kurzu Respektovat a být respektován
 • v Hůrce má na starosti školní matriku, přípravu účetních podkladů, školní informační systém Edupage, výkaznictví aj.