Předměty

Poradní kruh 

 • účast všech ročníků ZŠ, vedou třídní vyučující 

Český jazyk 

 • probíhá buď v dílnách, případně v rámci individuálních činností (s plánem učiva), vede Mgr. Daniela Vodová, Mgr. Barbora Jeřábková

Matematika 

 • probíhá buď v dílnách, případně v rámci individuálních činností (s plánem učiva), vede Mgr. Renata Peldová, Ing. Kateřina Krúpová

Anglický jazyk

 • probíhá buď v dílnách, případně v rámci individuálních činností (s plánem učiva), vede Mgr. Barbora Jeřábková

Projektové vyučování 

 • Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví/společnost/kultura/příroda; vede Mgr. Jan Hlaváč, Mgr. Barbora Jeřábková, Mgr. Renata Peldová

Umění a kultura

 • Hudební a výtvarná výchova
 • všechny ročníky ZŠ
 • vede Mgr. Barbora Jeřábková

Tělesná výchova

 • všechny ročníky ZŠ
 • vede Ing. Roman Arnošt

Média a technologie 

 • 4.- 7. ročník ZŠ
 • vede Mgr. Barbora Jeřábková

Fyzika

 •  6., 7. ročník ZŠ
 • vede Ing. Kateřina Krúpová

Hry a komunikace

 • 4.-7. ročník ZŠ
 • sebepoznávací aktivity primárně vycházející z intuitivní pedagogiky a hry
 • vede PhDr. Miroslava Říhová