Den v Hůrce

Ranní družina

 

Ranní kruh

Náš společný den začíná ranním kruhem v 8:30. Protože si dosud hrajeme všude možně po škole, kruh svolává průvodce zpěvem. V současné době máme dvě smíšené třídy. Někdy se sejdeme společně všichni, někdy každá třída zvlášť. V kruhu se spočítáme stylem „vlny“, přivítáme se, rádi si zahrajeme intuitivní hry, zazpíváme a povídáme o tom, co jsme zažili. 

Zahájení výuky

V kruhu pak průvodce poví, co je danou hodinu v plánu. Některé hodiny jsou koncipovány tak, že děti pracují samostatně či ve skupinách, ale společně pak dochází k výsledku nebo nějakému výstupu. V takovém případě dostanou informace o následující aktivitě, potřebné pomůcky či pracovní listy nebo texty, a mohou se pustit do práce.

Jindy zas děti pracují na svých individuálních činnostech. V takovém případě se často samy hlásí o svou rozdělanou práci. Nápady na projekty přichází samy, však je toho tolik, co nás zajímá a chtěli bychom to hlouběji prozkoumat! Pokud ale nápad nepřichází, pomůže si o tom s někým popovídat.

 

První výukový blok

První výukový blok trvá dvě výukové hodiny, tzn. 90 min. O výuce si podrobněji můžete přečíst zde. O tom, jak vyučujeme jednotlivé předměty, se dozvíte zde.

 

Přestávka

Následuje půlhodinová přestávka na svačinu, hry a povídání. 

 

Druhý výukový blok

 

Oběd

Oběd je u nás poměrně oblíbenou záležitostí 🙂 V Hůrce není kuchyně, a tak odebíráme obědy od externího dodavatele. Jedná se o poctivou zdravou kuchyni, která často zahrnuje luštěniny, čerstvou i tepelně zpracovanou zeleninu a další důležité prvky stravy. Polévku si děti servírují samy. Jídelnu máme v přízemí, kde se obědy vydávají u okénka. 

 

Odpolední družina/odpolední vyučování

Ti, kteří neodcházejí po obědě domů, mohou trávit čas společně v družině. Ta probíhá ve třídách, kde se dopoledne učí. Starší děti některé dny v týdnu odcházejí na odpolední výuku.