Zápis a přestup

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ke školnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

Rozhodnutí podle registračních čísel naleznete v následujícím odkazu:

Rozhodnutí o přijetí_2020_21_podle registr_čísel

 

 

INFORMACE K ZÁPISU 2020/2021

Zápisy letos proběhnou kvůli mimořádným okolnostem bez přítomnosti dětí ve škole. Přihlášky podávejte do 17. dubna jedním z těchto způsobů:

 1. do datové schránky školy (ID datové schránky: v2r2jav)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu skola@zshurka.cz
 3. poštou na adresu: ZŠ Hůrka, Vocelova 394, 284 01 Kutná Hora
 4. do schránky školy

Po obdržení přihlášky Vám škola e-mailem zašle potvrzení o přijetí vaší přihlášky a sdělí Vám registrační číslo Vašeho dítěte. Do konce dubna bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí na webových stránkách školy a na dveřích školy a rodiče přihlášených dětí o tom budou informováni.

Žádost o přijetí je ke stažení zde:  Žádost_o_přijetí

 

K zápisu přicházejí většinou již rodiny, které jsou obeznámeny s principy a fungováním ZŠ Hůrka. Noví zájemci se mohou řídit následujícími požadavky pro přijetí:

 • Rodiče dětí/zákonní zástupci se seznámili s principy a koncepcí školy, toto jim vyhovuje.
 • Rodiče dětí, respektive rodina již navštívila školu, je informována o podobě vzdělávání
 • Dítě se společně s rodičem zúčastnilo akcí školy, zapojilo se do vyučování.
 • Do každého ročníku je přijímáno 8 dětí (věkově smíšená třída)

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita jednotlivých ročníků je v souladu s dlouhodobou strategií školy.

V případě převisu zájmu o přijetí rozhoduje především následující kritérium:

zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup – otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů 

 • dítě absolvovalo několik dní ve vyučování 
 • rodina absolvovala všechna setkání pro rodiče před zápisem, účastnila se vzdělávacích akcí pořádaných školou, získala certifikáty o účasti na seminářích pořádaných školou 
 • rodina se účastnila vzdělávacích akcí, z nichž vycházejí principy ZŠ Hůrka (intuitivní pedagogika, nenásilná komunikace, respektující přístup, inovativní metody vzdělávání – je prokazatelně doložitelné)

 

PŘESTUP

Do  ZŠ Hůrka je přestup možný kdykoliv během školního roku – vždy je však potřeba řídit se kapacitou v daném ročníku, absolvovat „kolečko“ – seznámit se s principy školy, několikrát se účastnit vyučování, pohovořit o svých představách a očekáváních s ředitelkou školy.

Pro školní rok 2020/2021 bude přijato 8 dětí do 1. ročníku ZŠ Hůrka

Kapacita ve školním roce 2019/2020:

 1. ročník – žádné volné místo
 2. ročník – žádné volné místo
 3. ročník – žádné volné místo
 4. ročník – 3 volná místa
 5. ročník – 1 volné místo
 6. ročník – 5 volných míst
 7. ročník – 3 volná místa

Máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se na vedení ZŠ Hůrka: 777556282.