ZÁPIS A PŘESTUP

INFORMACE K ZÁPISU do 1. třídy 2022/2023

Zápisy letos proběhnou v úterý 5. dubna 2022 v 15:00.

Do prvního ročníku bude přijímáno 8 dětí pro denní docházku. Přihlášky budou k dispozici po schůzce rodičů.

K zápisu přicházejí většinou již rodiny, které jsou obeznámeny s principy a fungováním ZŠ Hůrka. Noví zájemci se mohou řídit následujícími požadavky pro přijetí:

  • Rodiče dětí/zákonní zástupci se seznámili s principy a koncepcí školy, toto jim vyhovuje.
  • Rodiče dětí/zákonní zástupci jsou informováni o podobě vzdělávání
  • Do každého ročníku je přijímáno 8 dětí (věkově smíšená třída)

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita jednotlivých ročníků je v souladu s dlouhodobou strategií školy.

Po konzultaci s Českou školní inspekcí byla stanovena kritéria pro přijetí takto:

Hlavním kritériem pro přijetí je věk dítěte (zda je či není ve věku, kdy je povinné zahájit školní docházku).

V případě převisu zájmu o přijetí jsou povolena vedlejší kritéria, která budou bodově hodnocena:

  1. Zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup
  2. Sourozenec uchazeče již navštěvuje ZŠ Hůrka

V případě rovnosti bodů bude rozhodnuto losem.

(Dle ČŠI nelze uplatnit kritérium, že dítě navštěvovalo předškolní zařízení v dané organizaci, pokud toto zařízení není zapsané u MŠMT, což naše zařízení nejsou.)

ŽÁDOST O PŘIJETÍ:

Přihlášky podávejte do 5. dubna jedním z těchto způsobů:

  1. osobně při zápisu
  2. do datové schránky školy (ID datové schránky: v2r2jav)
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu skola@zshurka.cz
  4. poštou na adresu: ZŠ Hůrka, Vocelova 394, 284 01 Kutná Hora
  5. do schránky školy

Po obdržení přihlášky Vám škola e-mailem zašle potvrzení o přijetí vaší přihlášky a sdělí Vám registrační číslo Vašeho dítěte. V průběhu dubna bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí na webových stránkách školy a na dveřích školy.

Žádost o přijetí je ke stažení ZDE nebo k vyzvednutí v kanceláři školy.