Zápis a přestup

INFORMACE K ZÁPISU 2020/2021

Zápis na školní rok 2020/2021 je stanoven na 6. 4. 2020 v čase od 15.30 do 17.30 hodin. 

Schůzky pro rodiny budoucích prvňáčků vždy v budově ZŠ Hůrka v čase od 16.00 do 17.30 hodin: 

 • 13. 11. 2019
 • 12. 2. 2019
 • 18. 3. 2019

K zápisu přicházejí většinou již rodiny, které jsou obeznámeny s principy a fungováním ZŠ Hůrka. Noví zájemci se mohou řídit následujícími požadavky pro přijetí:

 • Rodiče dětí/zákonní zástupci se seznámili s principy a koncepcí školy, toto jim vyhovuje.
 • Rodiče dětí, respektive rodina již navštívila školu, je informována o podobě vzdělávání
 • Dítě se společně s rodičem zúčastnilo akcí školy, zapojilo se do vyučování.
 • Do každého ročníku je přijímáno 8 dětí (věkově smíšená třída)

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita jednotlivých ročníků je v souladu s dlouhodobou strategií školy.

V případě převisu zájmu o přijetí rozhoduje především následující kritérium:

zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup – otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů 

 • dítě absolvovalo několik dní ve vyučování 
 • rodina absolvovala všechna setkání pro rodiče před zápisem, účastnila se vzdělávacích akcí pořádaných školou, získala certifikáty o účasti na seminářích pořádaných školou 
 • rodina se účastnila vzdělávacích akcí, z nichž vycházejí principy ZŠ Hůrka (intuitivní pedagogika, nenásilná komunikace, respektující přístup, inovativní metody vzdělávání – je prokazatelně doložitelné)

PŘESTUP

Do  ZŠ Hůrka je přestup možný kdykoliv během školního roku – vždy je však potřeba řídit se kapacitou v daném ročníku, absolvovat „kolečko“ – seznámit se s principy školy, několikrát se účastnit vyučování, pohovořit o svých představách a očekáváních s ředitelkou školy.

Pro školní rok 2020/2021 bude přijato 8 dětí do 1. ročníku ZŠ Hůrka

Kapacita ve školním roce 2019/2020:

 1. ročník – žádné volné místo
 2. ročník – žádné volné místo
 3. ročník – žádné volné místo
 4. ročník – 3 volná místa
 5. ročník – 1 volné místo
 6. ročník – 5 volných míst
 7. ročník – 3 volná místa

Máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se na vedení ZŠ Hůrka: 777556282.