Školné ve školce

Měsíční školné v dětském klubu:

  • 3500,-Kč/docházka 3 dny v týdnu (+stravné, 45,- Kč/oběd,  svačiny zajišťují rodiče)
  • 2800,- Kč/docházka 2 dny v týdnu (+ stravné, 45,- Kč(oběd, svačiny zajišťují rodiče)
  • 5500,- Kč/docházka 5 dní v týdnu (+ stravné, 45,- Kč/oběd, svačiny zajišťují rodiče)