PRVNÍ TROJROČÍ

Září

V úterý se 1. trojročí zúčastnilo první lekce plaveckého výcviku. Instruktorky děti rozdělily dle zdatnosti do tří družstev a pak již začalo samotné plavání. Začátečníci si užívali pohodu v malém bazénu, pokročilí se vydováděli ve velkém bazénu. Součástí výuky byly plavecké styly: prsa a znak. Zaměstnankyně plaveckého stadionu TJ Sparta Kutná Hora byly plaváním našich dětí příjemně překvapeny. Všem bylo líto, že 45 minut uteklo tak rychle. Ještě štěstí, že již v úterý bude další lekce.

Ve čtvrtek jsme měli první hodinu angličtiny s rodilým mluvčím. Učitel Philip Spooner si s dětmi povídal o tom, co zažily o prázdninách, co si s sebou vzaly a co je možné nalézt na pláži. Všechna slovíčka přehledně zapsal na tabuli. Následoval důležitý úkol pro děti: nakreslit svůj zážitek z prázdnin a do obrázku zahrnout co nejvíce slovíček z tabule. Děti pilně malovaly a v závěru hodiny proběhla reflexe, ve které okomentovaly své obrázky a použily nově naučená slova. Zapojili se i prvňáčci, kteří ještě neumějí číst, ale nová slovíčka si zapamatovali.
 
Na oplátku naučili Phila pár českých slovíček: mušle, brýle, ručník a velmi je pobavila Philova výslovnost :o)

V pátek jsme vyrazili do terénu. Vydali jsme se vyzkoušet v praxi matematické prostředí „autobusy“ vycházející z Hejného matematiky. Na jeden den jsme se tak stali statistiky, kteří zaznamenávali počet cestujících v městské hromadné dopravě. Zatímco starší děti prováděly číselný zápis, prvňáčci poctivě čárkovali, kolik cestujících na jednotlivých zastávkách vystoupilo a nastoupilo. V Sedlci jsme vystoupili a podél říčky Vrchlice jsme došli do parku pod Vlašským dvorem, kde jsme vyráběli lodičky z papíru. Následně jsme zkoumali, jak daleko doplují podle typu jejich konstrukce. Klasické lodičky i parníčky dopluly přibližně stejně daleko, z některých se během cesty staly ponorky. Za naše celodenní snažení jsme se odměnili zmrzlinou a vrátili se zpátky do školy. V pondělí budeme během matematiky vyhodnocovat naše praktické poznatky.

Ve středu jsme spolu prožili další hodinu matematiky. Že se Vám to podle fotky nezdá? Hudební nástroje a matematika? Je to tak. Rytmus – soulad slova a pohybu je základem aritmetického myšlení. A podle toho, jak se to dařilo, nám v Hůrce rostou nadaní matematici. Jak by také ne, když jim křoví dělal samotný Freddie Mercury. Píseň, kterou si s chutí opakovaně děti zahrály, byla skladba We will rock you. Padlo dokonce přání, secvičit vystoupení pro rodiče. Tak uvidíme, jak to mladí umělci pojmou 🙂  

V jiné hodině matematiky jsme modelovali čísla. Naši nadaní sochaři opravdu překvapili.

 

Prvňáčky zaujalo skládání abecedy, následně se na nekonečné roli papíru podíleli na tvorbě obrazů – uvolnili si tak zápěstí a vytvořili skutečně pěkné malby. Při vernisáži jsme tak mohli obdivovat několik barev duhy, spoustu osmiček a dokonce šnečí farmu, v níž prvňáci napočítali 123 šneků. 

Hráli jsme si s písmenky. Po prvotním losování písmen jsme vymýšleli slova se stejným začátečním písmenem. Poté jsme zkusili napsat svoje jméno. Následoval velký okamžik: rozdali jsme si první písanky a začali trénovat. Moc nás to všechny bavilo. Starší kamarádi si procvičovali psaní u, ú, ů. Na závěr hodiny jsme podle obrázků postavili slova.

Učíme se venku! Ve čtvrtek jsme se vydali do Seifertových sadů a vzali jsme si s sebou i nezbytné pomůcky. Dívky ze třetí třídy opět propadly písankám a věnovaly jim většinu pobytu venku. Druháci objevovali názvy pohádek a seznámili se s popisem postavy. Naši nejmladší již skládají a čtou první slova. Dokáží rozlišit podstatné a přídavné jméno 🤩

 

V pátek jsme vyrazili na naši první vědeckou výpravu. Vydali jsme se údolím říčky Vrchlice zkoumat, které živočišné druhy zde žijí a jaké rostliny a stromy tady můžeme vidět. Dotkli jsme se také problému znečišťování přírody a jeho příčin. Vyčerpaní vědeckým bádáním jsme došli do parku pod Vlašským dvorem, kde jsme dobili baterky chutnou zmrzlinou. V naší vědecké práci budeme ještě pokračovat, ale už dnes je jasné, že náš tým je jedinečný nejen tím, co objevil a co si zapamatoval, ale hlavně tím, jak drží při sobě a jak si pomáhá. 

 

ŘÍJEN

 
První trojročí minulý týden odstartovalo hodiny češtiny videem na téma „I sebemenší dílek je nepostradatelný“. To se protnulo ve dvou tématech – písmeno, jako nejmenší dílek slova a každý z nás, jako nenahraditelná součást třídy. Děti dostaly k dispozici právě jedno slovo a tvořily věty. Přestože se u toho hodně nasmály, příběh měl hlavu a patu a držel se tématu. Potom se věnovaly práci ve skupinách, kde měly úkoly připravené na míru. Když se někdy zdálo, že už to nezvládneme, přispěchal na pomoc kamarád.
První trojročí úspěšně dorazilo vlakem do Zbraslavic, ubytovalo se a dalo si první oběd – polévku a segedínský guláš. Pak jsme si chvilku odpočinuli a vyrazili vstříc prvním dobrodružstvím. Nejprve jsme si zahráli hru Fotografická paměť. Z obrázku jsme si měli zapamatovat přírodniny a pak je nasbírat. Následovalo přemístění do lesa, kde jsme tvořili domečky pro skřítky. Některé děti pracovaly i s keramickou hlínou a vytvořily opravdu pěkná díla.
Poslední dnešní hrou byla Honba za pokladem. V kempu nám řádili lichožrouti a poschovávali nám ponožky. Při nálezu byla v každé ponožce indicie, kam dál pokračovat. Po nalezení všech ponožek jsme objevili i truhlu s pokladem. Byly v ní zdravé dobroty, o které jsme se spravedlivě podělili.
V pondělí proběhla v prvním trojročí další hodina Umění a kultury. Děti pod vedením Terezy Hamáčkové zpracovávaly podzimní motivy. Práce s listy je tak zaujala, že ve své tvorbě pokračovaly ještě během odpolední družiny.
Ve středu jsme se učili prostřednictvím prožitku. Nejprve jsme v zakryté krabici hmatem poznávali předměty a následně jsme odhalili, k čemu slouží. Jednalo se o suroviny na výrobu bábovky. Rozdělili jsme se na dva týmy a pak už se pracovalo. Každý z týmu se chopil něčeho. Zatímco jedni odměřovali mouku a cukr, další oddělovali žloutky a bílky. A pak už se jen šlehalo, míchalo, ochutnávalo a lilo těsto do dvou bábovkových forem. Mezitím, co se bábovky pekly, jsme četli příběh Slavnost v troubě. V matematice jsme počítali, kolik nás to celkem stálo a kolik nám bylo vráceno. Měli jsme upravené varianty dle věku. Následně jsme ochutnali výsledky naší práce. Obě bábovky byly luxusní.
 
 
 
 
 

První trojročí prožilo krásnou halloweenskou párty. Děti přišly už do školy v kostýmech. Ve ztemnělé třídě, osvícené jen svíčkami, je čekala diskotéka, perníčky, spousta luštění a masky, které si samy vybarvily. Taneční rej ukončil odchod na plavání 🏊‍♀️🤽‍♂️

LISTOPAD

První trojročí se vypravilo po stopách vody až k vodní nádrži Sukov, kde se děti dozvěděly, k čemu nádrž původně sloužila a proč nyní chátrá. Téměř okamžitě naši malí architekti přišli s těmito možnostmi jejího využití: kino, cirkus, aquapark, dům pro chudé, hřiště, obchodní dům, bazén s plastovými míčky, sauna, ŠKOLA!!!, zmrzlinárna, skate park, muzeum, kavárna, cukrárna, útulek, hřbitov pro zvířátka, umělecká škola, hračkárna, školní potřeby…. Cestou zpět jsme posbírali spoustu přírodnin, ze kterých budeme ve škole vyrábět předměty na vánoční jarmark.

 

Dnes jsme hodinu českého jazyka zahájili pokusem. Na talíře jsme umístili lentilky a zalili mlékem nebo vodou. Pozorovali jsme a odhadovali, proč se ve vodě vytvořila duha a v mléku ne. Když jsme pak do mléka ponořili vatovou tyčinku namočenou v Jaru, udělala se nám duha i tam. Vysvětlili jsme si, proč se to stalo. Všechny nové poznatky jsme pak zanesli do pracovního listu. Lentilky, které nám zbyly, jsme si spravedlivě rozdělili. Tahle chemická čeština nám moc chutnala.

Dnes jsme v I. trojročí slavili svátek sv. Martina. Po vyslechnutí pověsti o dobrosrdečném rytíři Martinovi jsme se pustili do pečení svatomartinských rohlíčků. Jak se nám povedly můžete posoudit sami. Pranostiku o svatém Martinovi, Mikulášovi, Lucii a dalších nám připomněl film Anděl páně, ke kterému jsme ochutnali plody naší práce. Byly moc dobré.
 🥐🥐
 
 
 

Třetí týden v listopadu jsme v úvodu hodiny českého jazyka hráli hru zaměřenou na rozvoj spolupráce, uvědomění si odpovědnosti při vedení druhých a sebepoznání. Vytvořili jsme tříčlenné vláčky. Zcela vpředu byla mašinka, za ní cestující a na konci strojvedoucí, přičemž pouze strojvedoucí mohl mít otevřené oči. Měl také velkou zodpovědnost za své dva kamarády, které musel beze slov bezpečně navigovat. Své role jsme si poté vyměnili tak, aby si každý mohl vyzkoušet všechny pozice. V následné reflexi jsme pak diskutovali o tom, kde jsme se cítili nejlépe a kde nám to naopak nebylo úplně příjemné. Také jsme navzájem sdíleli své taktiky při „vedení“. Kromě dvou malých karambolů, jejichž důsledkem byly jen „pomačkané plechy mašinek“, jsme naše vláčky bezpečně dovedli do železničního depa. 

Čtvrteční hodina angličtiny byla ve znamení oblečení. Nová slovíčka jsme se učili praktickými ukázkami různých částí oděvů. Poté jsme zrealizovali papírovou módní přehlídku. Vystřižené panenky a panáčky jsme oblékli jako princezny, Spidermany, vojáky i běžné děti. Holčičky dokonce přizvaly k vystřihování šatů i učitele Phila. Abychom nová slovíčka co nejdéle uchovali v paměti, vyrobené koláže jsme si vystavili ve třídě. 

Projektové vyučování jsme si užili opět venku. Aktuálně oblíbenou nádrž Sukov jsme navštívili již podruhé. A měli jsme velké poslání. Věnovat se anatomii lidského těla srozumitelnou formou. Po obkreslení spolužačky na papírovou roli jsme se rozběhli do okolní přírody pro jednotlivé orgány. Náš tým chirurgů z Fakultní nemocnice Hůrka umístil všechny orgány na svá místa a prokázal tak, že i v Kutné Hoře rostou kvalitní lékaři bez hranic. V družině jsme ještě dodělali menší zákroky a naše pacientka už je mimo nebezpečí. 

⚕️🥼👩‍⚕️👨‍⚕️🏥💊💉😷

V úterý se první trojročí společně se třetím trojročím zúčastnilo své první lekce bruslení na Zimním stadionu v Kutné Hoře. I když někteří měli obavy, protože nikdy nebruslili, velmi rychle si na led zvykli a pohybovali se na něm velmi zkušeně. Atmosféra byla po celou dobu skvělá. Když starší kamarádi vymysleli nějakou akci, zúčastnili se jí i naši nejmenší. Hodina utekla jako voda a všichni se už těší na příště. Moc děkujeme panu Pečenkovi, který si s námi přišel zabruslit a pomohl nám s obouváním a zavazováním bruslí našim malým bruslařům.

Páteční hodina českého jazyka se nesla ve znamení filozofické rozpravy. Po zhlédnutí videa Podobenství o jeskyni se děti zapojily do diskuse o způsobech vzdělávání, nezbytnosti zdravého úsudku a ověřování informací z více zdrojů. Jejich debata byla tak hluboká, že by se za ni nemuseli stydět studenti vyšších stupňů gymnázia. Takto vyladění plynule přešli do vyrábění v rámci projektového vyučování. Hoši se postarali o příjemnou hudbu a všem nám spolu bylo moc dobře. 

🎶🎵🎼💕

 

V pondělí jsme se vydali poznat historii Kutné Hory. Po krátkém úvodu seznamujícím s minulostí Kutné Hory jsme přešli k praktickému poznávání. Prokázali jsme schopnost orientace v mapě a složili mapu centra města a části Sedlce. Poté jsme zhlédli film o dobrých i špatných obdobích Kutné Hory včetně video mappingu znázorňujícího postup výstavby Chrámu sv. Barbory. Cestou do podzemí se pod námi rozestoupila podlaha. Vyvázli jsme v pořádku jen díky pomoci dobrého skřítka Permoníka. Na závěr jsme si vyzkoušeli natisknout keramické kachle, které jsme si odnesli s sebou do školy. 

Ve čtvrtek jsme se  zaměřili na vánoční zvyky. Za zvuku koled děti vyráběly pomerančové lištičky a vánoční stromečky z filcu. Osvěžující vánoční čaj doplnily perníčky, které děti vlastnoručně ozdobily a linecké cukroví, které promazaly rybízovou marmeládou. Pak jsme si všichni pustili lodičky z ořechů. Protože držely krásně pospolu, znamená to, že se nikdo z nás nevzdálí a budeme si i nadále nablízku. A to nás naplňuje nesmírným štěstím. 🌰🎄💕

 

PROSINEC

Čtvrteční hodina angličtiny se nesla ve znamení výroby sněhuláků. Z důvodu nedostatku sněhu jsme je vyrobili z bonbónů Marshmallows. Snad ten sníh přivoláme

 ☃️❄️

Dnešní den byl nabitý událostmi. Hned po příchodu do školy jsme se sešli se všemi spolužáky v naší třídě, abychom zhlédli video ze školního jarmarku. Poté už jsme nemohli vydržet to napětí a rozběhli jsme se pod vánoční stromeček. Bylo tam tolik dárků, že jsme dlouho rozbalovali. Pak jsme dobili energii domácím cukrovím a vydali jsme se přilepšit také ptáčkům. 

LEDEN

V pátek za námi přišel kazatel Křesťanského společenství Kutná Hora Saša Štěpánovský a připravil pro děti krásný tříkrálový program. Děti si zahrály divadlo a společně prožily příběh o třech mudrcích. Ve druhé části dopoledne jsme se vydali na školní zahradu a na ohýnku upekli domácí trdelníčky.

Dnešní den se nesl ve znamení her, tance a předávání vysvědčení. Děti z prvního trojročí nachystaly na stůl občerstvení, sestavily playlist oblíbených písniček, dívky se nalíčily a slavnostně oblékly. Po ranním hraní her Z vody do vody a Aktivity jsme si rozdali vysvědčení a vydali se do přízemí školy na diskotéku. Tanec nám zpestřily hry s balónky a naše oblíbené skladby. I když jsme měli dobrůtek dostatečné množství, moc dlouho se na stole neohřály. Naštěstí měl pan školník už připravené lívance, tak jsme vytančenou energii měli čím doplnit. 🥞💃🎶
Vysvědčení se v Hůrce ve všech ročnících předává formou slovního hodnocení. Je pro nás důležitý individuální rozvoj dětí, zpětná vazba a motivace.
 

ÚNOR

Dnes jsme se učili venku. Zjistili jsme, že zaokrouhlovat se dá i v parku pod Vlašským dvorem. Pomocí čísel a kamínků jsme vytvořili číselnou osu a přikládali k ní odpovídající číslice. Nabyté vědomosti jsme pak osvěžili jízdou na tobogánu. 

V pátek jsme v prvním trojročí oslavili Martínkovy narozeniny, společně jsme malovali foukacími fixami. Využili jsme krásného počasí a učili jsme se venku. Český jazyk jsme procvičovali na Vitamíně. Skládali jsme obrázky pohádek. Potom jsme se vydali po stopách historie. Dozvěděli jsme se původ jmen ulic Česká a Pod Valy, objevili jsme vstupní bránu do Kutné Hory a poté jsme pokračovali až do parku pod Vlašským dvorem, kde jsme si ukotvili získané vědomosti. Chlapci cestou testovali svoji sílu. Zjistili, že jeden žák prvního ročníku unese 7 batohů svých kamarádů. Příští hodinu se zaměříme na památky Kutné Hory a jejich význam pro dnešní život.

Včera jsme se v prvním trojročí věnovali tématu Z dramatika hercem. Vybrali jsme si tři klasické české pohádky, vyrobili jsme k nim loutky, secvičili divadelní představení, které jsme následně zahráli svým kamarádům. Přestože to nebylo úplně jednoduché, protože jsme některé pohádky neznali, zapojili se úplně všichni a dovedli divadelní představení do zdárného konce. Všichni jsme se na tom naučili, že i když se nám někdy úkol zdá příliš těžký, když to nevzdáme, dokážeme to. 🎭

DUBEN

V hodině angličtiny jsme propojili s tématem Voda, kterému se věnujeme v projektovém vyučování. Ve třídě jsme si pomocí obrázků osvojili slovní zásobu a na školním plácku prakticky vyzkoušeli kouzlení s vodou a saponátem.
 
 
 
🐜🐞🦋🦗🪰 První trojročí poznávalo hmyz a rostlinky u geologické expozice lomu Práchovna. Stanoviště děti hledaly pomocí mapky, navzájem si pomáhaly a poznatky rozebíraly společně.
🧙‍♀️ Čarodějnice slavily hůrkové děti bublinovým dnem na školní zahradě. Některé bubliny by mohly být v knize rekordů 🏆🫧

KVĚTEN

🌲🌳🐛🐝 První trojročí se dnes učilo venku. Druhy slov jsme procvičovali formou běhacího čtení. Slova napsaná na kartičkách jsme zapisovali k příslušnému slovnímu druhu. Ti, kteří měli hotovo, pomáhali kamarádům. V krásných kulisách Kutné Hory jsme procvičili podstatná jména, přídavná jména, slovesa a příslovce.