O NÁS

Jsme malá inovativní základní škola týmu inspirativních lidí. Provázíme děti ve věku od 6 -15 let na cestě k jejich osobnímu úspěchu ve zdravém vztahu k sobě i druhým, získávání vědomostí a dovedností.

Školu vnímáme jako organismus založený na vztazích a úzkých vazbách mezi průvodci a dětmi. To dává možnost vnímat osobnost dítěte v jeho celistvosti. V rovině emoční i znalostní.

Dáváme důraz na individualitu dítěte a prostor pro jeho vývoj.

Děti pracují a rozvíjí se vzájemně ve 3 věkově smíšených třídách tzv. trojročích.

Pomáháme objevit dětem jejich jedinečnost a utvářet vztah samy k sobě i druhým. Dáváme jim bezpečí a prostor pro sebevyjádření a rozvoj vlastní kreativity.

Podporujeme vnitřní motivaci a hledáme důvody jejího potlačení

Pracujeme s chybou jako příležitosti k objevování, nikoliv selháním

VEDEME DĚTI, ABY:

 • ZNALY SVÉ SILNÉ I SLABÉ STRÁNKY, KTERÉ NAZÝVÁME VÝZVAMI
 • SI PŘIMĚŘENĚ VĚŘILY
 • SI BYLY VĚDOMY SVÉ JEDINEČNOSTI A TEDY SEBEHODNOTY
 • BYLY ZODPOVĚDNÉ PŘIMĚŘENĚ K VĚKU
 • ÚSPĚŠNĚ NALEZALY ŘEŠENÍ V KAŽDODENNÍCH SITUACÍCH S OHLEDEM K SOBĚ I DRUHÝM
 • NASLOUCHALY SOBĚ I DRUHÉMU
 • BYLY SOBĚSTAČNÉ ALE UMĚLY I SPOLUPRACOVAT
 • UMĚLY NAJÍT ZDROJ INFORMACÍ A KRITICKY MYSLELY-ROZPOZNALY, CO JE PRO NĚ DŮLEŽITÉ
 • SE ODVÁŽNĚ POSTAVILY SAMY ZA SEBE-NEBÁLY SE KONFRONTACE
 • PŘEKONÁVALY PŘEKÁŽKY NA SVÉ CESTĚ
 • BYLY K SOBĚ I DRUHÝM AUTENTICKÉ

PŘEJEME SI, ABY DÍTĚ USPĚLO SAMO PŘED SEBOU