Projekty

Název projektu: Můj dům, můj hrad – revitalizace plácku za školou

Doba realizace projektu:  1. 6. 2023 – 31. 7. 2024

Cíl projektu: Revitalizace plácku za školou.

Projekt je financován z Nadačního fondu Eduzměna – Minigranty pro Kutnohorsko 2022-2023


Název projektu: Šablony JAK Hůrka               

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006259          

Doba realizace projektu:  1. 2. 2023 – 31. 12. 2025  

Cíl projektu: Zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Projekt je financován z OP JAK.


Název projektu: ZŠ Hůrka – šablony III                

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021957            

Doba realizace projektu:  1. 9. 2021 – 30. 6. 2023     

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, podpora extrakurikulárních aktivit.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Spolupracujeme s:

http://eduzmenaregion.cz

http://mapkutnohorsko.cz