GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní škola Hůrka, Vocelova 394 Kutná Hora, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID: v2r2jav, emailem na adrese miroslava.rihova@zshurka.cz nebo poštou na adrese Základní škola Hůrka, Vocelova 394, Kutná Hora, 284 04. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Odpovědná osoba pověřence: PhDr. Miroslava Říhová, tel.: +420 723 301 777