Škola

stromJsme škola, která nabízí dětem možnost objevovat a poznávat svět v souvislostech, v přirozeném a respektujícím prostředí, bez drilu a strachu. Naše koncepce vzniká spojením několika inovativních, zároveň však v praxi již osvědčených způsobů výuky a pedagogických směrů. Využíváme možností častého pobytu venku, prvky montessori pedagogiky, metodu prof. Hejného pro výuku matematiky a to vše ve spojení s konceptem kritického myšlení, prvky daltonského plánu a respektujícího přístupu k dítěti. Vše výše jmenované prostupuje všemi oblastmi učiva dle RVP, a vytváří tak rámec pro celoživotní učení dětí. Klademe důraz na individuální přístup, každé dítě má svůj plán učiva. Jeho rozsah stanovujeme společně, dítě pak plánem prochází dle svých aktuálních možností a dovedností. Naším cílem je dosáhnout u každého dítěte jeho osobního maxima. 

Výuka je postavena na principu pedagogického konstruktivismu a heuristického učení. To znamená, že je respektována jedinečná cesta ke vzdělání každého dítěte prostřednictvím „objevení“ vlastních funkčních postupů. Díky nim dochází v dlouhodobém horizontu nejen k hlubší fixaci učiva, ale také k uspokojení významné lidské potřeby učení a seberealizace. V tomto smyslu probouzí další zájem a stává se tak odrazovým můstkem pro zcela specifické učení – učení, které se tak stane přirozenou a nevnucenou životní prioritou dítěte.

Základní škola Hůrka v Kutné Hoře je nestátní školou, zřizována je Spolkem Hůrka Kutná Hora a provozována školskou právnickou osobou Základní škola Hůrka. ZŠ Hůrka v Kutné Hoře sídlí v centru města. Škola je tvořena třídami 1. stupně a 6. a 7. ročníkem 2. stupně ZŠ. V dalších letech přibude ročník 8. a 9.

Kapacita školy je 65 žáků.

Kapacita školní družiny je 65 žáků.  

Více informací naleznete v dokumentech.