ADAPTAČNÍ KURZ

6. až 8. října jsme ve Slunečném údolí řeky Sázavy prožili 3 dny dobrodružství, abychom se ještě více sblížili, poznali a posílili naše vazby a vztahy napříč celou naší školou. Přispěli k tomu i lektoři Prázdninové školy Lipnice.

Nahlédněte s námi do našich zážitků uprostřed lesa, kde jsme stavěli i třeba bivakovací přístřeší.

 Naší spolutvůrci: Eduzměna, Garnataurus , Prázdninová škola Lipnice